top of page

מה הם תולעי המעיים והפרזיטים אשר מטרידים את הכלבים שלנו וכיצד ניתן לטפל בהם?


תולעת הקרס HOOKWORMS

תולעי המעיים מסוג תולעי קרס הינן קטנות, דקות ונפוצות בכלבים.

כלבים נדבקים בתולעי קרס בארבע דרכים:

1. אכילה מקרקע מזוהמת בזחלי תולעים וביצים (הדרך הנפוצה ביותר).

2. חדירה דרך העור ע"י זחלי התולעים.

3. מעבר מהאם לגור ע"י חלב.

4. מעבר לעובר עוד ברחם.

גורים אשר נדבקו בצורה מסיבית ע"י תולעים מראים תסמיני הדבקות כגון: צואה דמית, איבוד משקל, חולשה ואיבוד נוזלים. כמו כן, כתוצאה מאיבוד הדם, מופיעה אנמיה בגורים וסופה עלול להיות מוות.

בכלבים בוגרים אין סימנים קליניים מובהקים, לפעמים רואים שלשולים ואיבוד משקל.

תולעים עגולות ROUNDWORMS

תולעים עגולות הינן תולעי מעיים המצויות בד"כ בגורי חתולים וכלבים. התולעים גורמות לגורים להראות עגלגלים ונפוחים, אנמים, וגורמות גם לשלשולים, איבוד משקל והקאות.

גורים עלולים להידבק גם בזמן ההנקה. כלבים בוגרים נדבקים בתולעים אלו ע"י אכילת מזון נגוע, צואה נגועה או ע"י אכילת מכרסמים קטנים הנגועים בתולעת.

טיפול מונע בגורים הינו בעל חשיבות רבה, ותילוע נקבות לפני המלטה עוזר בהורדת הסיכון להדבקת הגורים.

חשוב ביותר כי בעל החיים יקבל טיפול זה פעמיים בשנה, לכל הפחות, למען שמירה על בריאותו.

תולעי סרט TAPEWORM

DIFILIDIUM CANINUM - היא הנפוצה ביותר בקרב חתולים וכלבים ומועברת לחיה ע"י פרעושים.

טיפול החיה בחומרי תילוע, עוזר בהשמדת התולעים הבוגרות. כמו כן, טיפול בפרעושים מקטין את הסיכוי להופעת התולעת.

תולעת השוט WHIPWORMS

תולעי השוט מדבקות לכלבים בכל הגילאים. הסימנים הקליניים תלויים בכמות התולעים אשר נמצאים במעיים. סימנים אלו יכולים להופיע כצואה רכה בלבד, אך במקרים חמורים מופיע שלשול דמי בעל שכבה רירית.

כלבים אשר נדבקים בתולעת זו, נדרשים לקבל מספר טיפולים עד להחלמה המלאה.

Comments


פוסטים מומלצים
פוסטים חדשים
bottom of page